Poezija

NAUČITI SE TUGI

Možda si nas pripremila na samoću.
Tvoji izleti u bolnicu naučili ga
Biti gazdaricom
Na ovu tugu
Ne bi nas nikad mogla.
Jel lakše sad mama?